augusti 2022

ti on to fre
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Framtidsland.se

Bokenattge.se

Bibliografi

  Ingen kommer undan politiken. Handbok i att förstå och påverka politik

Skriven tillsammans med Lena Josefsson

En bok om hur politiken fungerar, hur beslut går till, hur politiker tänker och varför en del får politikerna med sig och därmed gehör för sina krav. Det handlar både om det som kallas lobbning, men är också en bok för den som funderat på att ge sig in i politiken. I boken ger många personer med erfarenhet från politiken råd och tips.

Utgiven av Hjalmarson & Högberg 2013

     
  I rörelse: Möten i Rosengård 10 år senare
2003 jag under en period i Rosengård. Under våren 2013 sökte jag upp dem jag träffade för tio år sedan. I denna intervjubok återges öppenhjärtiga samtal med unga människor på väg i livet, sociala entreprenörer och ansvarstagande aktörer i ett område i tydlig förändring.

Utgiven av Fores/Ivrig förlag 2013

     
  Vem kastar första stenen?
Om stenkastning och utlänningar på Rosengård. Reviderad upplaga med nytt efterord.

Utgiven av Timbro förlag 2013

     
  Att ge – samtal med svenska filantroper
I denna bok porträtteras ett tiotal svenska filantroper som på olika sätt har valt att skänka pengar, tid, och engagemang. Intervjuerna ramas in med en vidare betraktelse av fenomenet filantropi baserad på aktuell forskning och litteratur; vad innebär det, hur ser grunden för givande ut, samt vilken roll dessa initiativ spelar.

Utgiven av Ekerlids Förlag 2012

     
  Från sagoland till framtidsland. Om nationell identitet, utveckling och emigration.
I boken diskuteras framväxten av den svenska självbilden som vi upplever den idag, samt Sveriges outnyttjade potential som vilar i den ökade rörligheten och omfattande utvandring från Sverige. Boken innehåller också ett flertal intervjuer med moderna emigranter.

Utgiven av Hjalmarson & Högberg 2011

     
  Människor som gör – samtal med sociala entreprenörer
En social entreprenör är en människa som tänker och bestämmer sig för att göra nytt inom en social verksamhet – som har modet att utmana och utveckla. De finns överallt – inom det offentliga, i ideell sektor och i näringslivet. I denna bok berättar jag om tio av de mest intressanta personerna och verksamheterna jag har hittat. De kommer förhoppningsvis att tjäna som inspiration och förebilder för andra – och på sikt skapa en ny rörelse i Sverige som bygger på människokraft.
Utgiven på Wahlström och Widstrand 2005

Kan beställas direkt av mig för 199:- inkl moms (6%) och porto här
     
  Vem kastar första stenen? Om stenkastning och utlänningar på Rosengård
Om svensk identitet och självbild, invandring och integrationsfrågor med utgångspunkt i tidningsrubrikerna om Rosengård. Mina möten och samtal med människor i stadsdelen Rosengård i Malmö under våren 2003 återges tillsammans med ett försök att reda ut vilka utmaningar Sverige har att ta sig an.
Utgiven av Timbro förlag 2003
     
  Gösta Bohman – hjälten och myten
Personligt och populariserat berättat om moderatikonens inflytande och påverkan på en yngre politikergeneration.
Utgiven av Timbro förlag 2000
     

Antologier, intervjuböcker och debattböcker

  Non-profit och välfärden (red Kurt Almqvist & Lotta Gröning)
Under ett seminarium i november 2012 analyserades och diskuterades varför den svenska non-profit-sektorn historiskt och i ett jämförande perspektiv är så liten och svag, speciellt vad gäller välfärdsservice. Där deltog forskare från USA, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland jämte svenska aktörer för att ge en helhetsbild av filantropin och non-profit-sektorn utanför det trånga nationella perspektivet.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2013

     
  Hälsingeboken (Maj-Britt Andersson)
I denna mäktiga volym om Hälsinglands kulturarv, fick jag ynnesten att skriva en text. Det blev kapitlet ”Trattkantareller och epa-traktorer”, och är ett försök att sammanfatta något av det myckna jag har med mig från barndomen och uppväxten där.

Utgiven av författaren och Artes Movendi 2011

     
  32 skäl att bryta mönster
Vi var 32 personer som i denna e-antologi fick möjlighet att ge våra perspektiv på vad som gäller för det kommande decenniet. Några av de andra som medverkar i boken är Sofia Falk, Emma Stenström, Mats Agurén, Brit Stakston, Torbjörn Stockfelt, Jonas Ridderstråle och Lena Ahlström.

Utgiven av Bookhouse Publishing 2010

Läs boken gratis här

     
  Med öppet visir. En vänbok till Janerik Larsson (red. Bertil Ekerlid, Lars Jilmstad, Tove Lifvendahl, PJ Anders Linder)

Inför en 65-årsdag inbjöd vi 40 personer att skriva ett bidrag till denna festskrift utifrån gemensamma beröringspunkter med festföremålet. Alla tackade ja, och resultatet är lika mycket en bra bild av denne persons hittills stora gärning som en kul och mångfacetterad textsamling för den som är intresserad av samhällsfrågor och opinionsbildning.

Utgiven av Ekerlids 2009

     
  Vem betalar för välfärden år 2020?
Debattantologi om framtidens välfärd från vitt skilda perspektiv och kring olika frågeställningar om bl a pensionssystemet, privata sjukförsäkringar och vårdval. Ole Eckenäs är redaktör för boken där Dan Andersson, Anna Kettner, Jens Magnusson och Bengt Westerberg är några av de andra medverkande.
Utgiven av Bilda förlag 2008
     
  Hängivenhet, nyfikenhet, påhittighet – från Sydkraft till E.ON – nedslag i en 100-årig historia (red. Lars Ragnar Forssberg)

Fick i denna fina företagsbiografi möjlighet att skriva en framtidsskildring, och gjorde en bild av livet om 50 år. Den var ljus.

Utgiven av E.ON 2006

     
  Korsdrag i allmännyttan – femton öppna samtal som vädrar allmännyttans framtid
Intervjutexter med personer som själva inte är verksamma inom allmännyttan. Mina reflektioner handlar i huvudsak om varför marknadslösningar är en förutsättning för att bräcka segregationen. Bland de andra rösterna i boken finns Göran Greider, Tilde Björfors, Mustafa Can, Ayesha, Allan Karlsson och Jan Åman.
Utgiven av SABO 2006/td>
     
  Våra drömmars skola – Ett litet land behöver nya tankar
Antologi om den svenska skolans framtid med lika många visioner som medverkande. Några av de andra som medverkar i boken är Metta Fjelkner, Göran Johnsson, Martin Ingvar, Niklas Ekdahl, Signhild Arnegård Hansen, Torbjörn Tännsjö, Alison Wolf och Göran Hägg.
Utgiven av Lärarnas Riksförbund och Hjalmarson & Högberg 2006
     
  Världens eko – en antologi om miljö- och utvecklingsfrågor (red. Suzanne Påhlman)
Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning har tagit initiativ till denna antologi med globala, politiska och framförallt olika perspektiv och utgångspunkter i debatten om utveckling.
Utgiven på Atlas förlag 2005
     
  Sthlm at Large
Färgfabriken har sedan 2001 arbetat med idéskapande kring det framtida Stockholm. Utgångspunkten är att vi om 30 år kommer att vara 600 000 fler i huvudstaden, och utmaningen är att skapa en stad som möjliggör detta. Mitt bidrag i denna bok, som både är dokumentation och debatt, är en framtidsspaning under namnet ”Vision Stockholm 2034”.
Utgiven av Färgfabriken 2004
     
  Vad ska vi göra åt barnfattigdomen i Sverige?
Detta är en intervjubok som Rädda Barnen lät ta fram mot bakgrund av sin rapport om barnfattigdomen i Sverige. Det är Stefan de Vylder, Mauricio Rojas, America Vera-Zavala, Stefan Fölster, Irene Wennemo, Charlotta Levay, Ingemar Lindberg och jag som under utfrågning och redaktion av Hanne Simonsen och Kalle Elofsson fått resonera kring ekonomisk politik, klassmässiga och sociala skillnader och mycket mer.
Utgiven av Rädda Barnen 2004
     
  Hitta hem
20 vuxna adopterade från Sydkorea skriver sina individuella erfarenheter och berättelser. Jag är en av dem. Syftet med boken är att visa mångfalden i upplevelser och perspektiv, inte minst mot bakgrund av en ganska polariserad debatt om utlandsadoptioner.
Utgiven av Ordfront förlag 2003
     
  Skärp dig, Svensson! Med deklarationen om de medborgerliga skyldigheterna
Ett upprop för en ny människosyn, som tar utgångspunkten i människors styrka och inte böjer sig efter politikens vilja att försvaga, kollektivisera och nedvärdera individer. Skriven tillsammans med Patrik Engellau, Dick Erixon, Lorentz Lyttkens, Peter Olsson (numera Wennblad) och Anders Röttorp.
Utgiven av Den Nya Välfärden 2001
     

Filmer

  Anna från Bränna
I denna dokumentärfilm berättar jag med hjälp av fotografen Johan Palmgren och redigeraren Heléne Lovelace om en kvinna som har betytt mycket för mig. Anna lever idag tillsammans med sin man i den by mina gammelmorföräldrar bodde i. De tillhör den äldre generationen, och som sådana bär de på en berättelse om Sverige och de gemensamma värderingar som idag håller på att försvinna. Den bör vi ta tillvara innan det är för sent.
Producerad på Modern TV 2006